Συμβουλή: Πληκτρολογήστε «@» πριν από το όνομα χρήστη για να βρείτε το χρήστη
Ακύρωση

Ευρετήριο ξένης ορολογίας

Εάν πρόκειται να ανοίξετε ένα λογαριασμό σε μια στοιχηματική που δεν έχει Ελληνικό μενού, το παρακάτω θα σας φανεί πολύ χρήσιμο γιατί μεταφράζει τους βασικούς όρους για την εγγραφή, κατάθεση και τοποθέτηση στοιχημάτων. 


Ορολογία για την Εγγραφή:

Join / Openaccount - Εγγραφή / Ανοίξτε λογαριασμό

Title - Προσφώνηση (Κος, Κα)

Firstname - Όνομα

Last name - Επίθετο

Gender - Φύλο

Male - Άνδρας

Female - Γυναίκα

Country of residence - Χώρακατοικίας

County / State - Περιοχή

Town / City - Πόλη

Postcode / Zip code - ΤαχυδρομικόςΚώδικας

Customer ID / Username / Login - Ταυτότηταπελάτη / όνομαχρήστη / Σύνδεση

Currency - Νόμισμα


Ορολογία για την κατάθεση / ανάληψη:


Deposit / Pay in - Κατάθεση

Withdraw / Pay out - Ανάληψη


Ορολογία στοιχημάτων:


Odds - Αποδόσεις

Decimals - Αποδόσεις με δεκαδικούς

Stake / Amount - Ποσό πονταρίσματος

Confirm - Επιβεβαίωση 

BetSlip - Κουπόνι στοιχήματος 

Single - Μονό 

Combo - Παρολί 

Terms & Conditions -Όροι και Κανονισμοί