Συμφωνία Χρήσης

Εισαγωγή

Η παρούσα Συμφωνία Χρήσης διέπει τις σχέσεις μεταξύ του “Χρήστη” και του Ιδιοκτήτη Πνευματικών Δικαιωμάτων (Legalbet SIA) κατά τη χρήση του ιστότοπου https://legalbet.gr/. H Legalbet SIA είναι το νομικό πρόσωπο που έχει καταχωρηθεί στους νόμους της Λετονίας. Ο αριθμός μητρώου (Reģ. Nr.) είναι 40203059170 και η έδρα είναι: Λετονία, Bukultu iela 11, Ρίγα, LV-1005.

Ο ιστότοπος παρέχει στον Χρήστη πληροφορίες για νόμιμες στοιχηματικές πλατφόρμες, που έχουν το δικαίωμα να δέχονται στοιχήματα μέσω διαδικτύου. Ο ιστότοπος παρέχει τις πιο αντικειμενικές αξιολογήσεις στοιχηματικών πλατφορμών που βασίζονται σε μετρήσιμους δείκτες και στη γνώμη των Χρηστών.

1. Όροι χρήσης

1.1 Οι ακόλουθοι όροι χρήσης εφαρμόζονται στη Συμφωνία βάσει των σχέσεων μεταξύ του Χρήστη και του Ιδιοκτήτη Πνευματικών Δικαιωμάτων

1.1.1 Ιστότοπος είναι το σύμπλεγμα software και hardware που είναι το πολύπλοκο αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που συμπεριλαμβάνει λογισμικό, βάσεις δεδομένων, κείμενα, εικόνες καθώς και άλλα αρχεία και αντικείμενα που περιέχονται στις ιστοσελίδες του https://legalbet.gr (συμπεριλαμβανομένων των υποσελίδων) με τον σκοπό ο οποίος περιγράφεται στο εισαγωγικό σημείωμα αυτής της Συμφωνίας

1.1.2 Χρήστης είναι το φυσικό άτομο που εγγράφεται στον ιστότοπο, κατέχει τη νομική δυνατότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και επομένως είναι ικανό να ασκεί τα δικαιώματα του και να αναλαμβάνει τις ευθύνες του μέσα στο πλαίσιο της Συμφωνίας

1.1.3 Προσωπικό Προφίλ είναι η ιδιωτική ‘περιοχή’ του Χρήστη στον ιστότοπο, συνδεδεμένη με τον λογαριασμό του και περιέχει πληροφορίες για τον Χρήστη και ενημερωτικά μηνύματα από τον Ιδιοκτήτη Πνευματικών Δικαιωμάτων. Δίνει στον Χρήστη το δικαίωμα να δημοσιεύει, να αλλάζει, να διαγράφει προσωπικά στοιχεία και να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχονται από τον ιστότοπο δωρεάν

1.1.4 Περιεχόμενο είναι οι πληροφορίες, τα κείμενα, οι εικόνες, οι βάσεις δεδομένων καθώς και άλλα στοιχεία που παρουσιάζονται στις σελίδες του ιστότοπου. Υπάρχουν δύο είδη περιεχομένου βάσει πηγής: το περιεχόμενο που προέρχεται από τον Ιδιοκτήτη Πνευματικών Δικαιωμάτων και το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τον Χρήστη

1.2 Οι υπόλοιποι όροι που χρησιμοποιούνται στη Συμφωνία ή/και στις σχέσεις θα διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ερμηνεία των νόμων, θα διέπονται από τα έθιμα των επιχειρηματικών επαφών και από την επιστημονική θεωρία

2. Γενικοί Όροι

2.1 Η Συμφωνία αυτή είναι μια μικτή συμφωνία που περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις της σύμβασης προσχώρησης, που περιέχει μερικά στοιχεία από την άδεια χρήσης του ιστότοπου ως λογισμικό, βάση δεδομένων και δημόσια προσφορά για δωρεάν παροχή υπηρεσιών. Η συμφωνία συνάπτεται μεταξύ του Χρήστη και του Ιδιοκτήτη Πνευματικών Δικαιωμάτων

2.2. Κατά την εγγραφή στον ιστότοπο, ο Χρήστης αποδέχεται πλήρως και χωρίς προϋποθέσεις την Συμφωνία

2.3 Η τρέχουσα έκδοση της Συμφωνίας είναι πάντα διαθέσιμη στο:  https://legalbet.gr/terms-of-use/ 

2.4 Με την αποδοχή της Συμφωνίας, ο Χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλες τις ρήτρες της Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων και των αναπόσπαστων τμημάτων (Παραρτήματα). Ο Χρήστης κατανοεί την ουσία των ρητρών της Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων του που προκύπτουν από τη Συμφωνία. Εάν ο Χρήστης δεν συμφωνεί συνολικώς ή μερικώς, θα πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο άμεσα από όλες τις συσκευές του, όλα τα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο και να διαγράψει τα προσωπικά του στοιχεία από τον Ιστότοπο μαζί με το προσωπικό του προφίλ

2.5 Ο Ιδιοκτήτης Πνευματικών Δικαιωμάτων έχει το δικαίωμα να αλλάξει αυτή τη Συμφωνία μονομερώς, οποιαδήποτε στιγμή με τη δημοσίευση νέας ή αναθεωρημένης Συμφωνίας στον Ιστότοπο σε δημόσιο τομέα. Ο Χρήστης πρέπει να εξετάζει για νέες εκδόσεις της Συμφωνίας σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η συνέχιση της χρήσης του ιστότοπου, ακόμη και μετά από αλλαγές στη Συμφωνία, θεωρείται αποδοχή των αλλαγών από τον Χρήστη

2.6. Ο Ιδιοκτήτης Πνευματικών Δικαιωμάτων έχει το δικαίωμα να αλλάξει (τροποποιήσει) τον ιστότοπο με σκοπό να βελτιώσει την εμπειρία του καταναλωτή, όμως δεν είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον Χρήστη για οποιεσδήποτε αλλαγές

2.7. Τα προσωπικά στοιχεία του Χρήστη επεξεργάζονται, σύμφωνα με την Πολιτική Ιδιωτικότητας (Παράρτημα 1 της συμφωνίας), που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Συμφωνίας

2.8 Όποιες λειτουργίες του ιστότοπου δεν περιγράφονται άμεσα στη Συμφωνία και δημιουργούν νομικές ενέργειες του Χρήστη, γίνονται δεκτές “ως έχουν”

3. Το Αντικείμενο της Συμφωνίας

3.1. Το Αντικείμενο της Συμφωνίας είναι η παροχή μη-αποκλειστικής άδειας στον Χρήστη να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο, μέσα στο πλαίσιο διασύνδεσης του χρήστη, δωρεάν, καθιστώντας τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον Ιδιοκτήτη Πνευματικών Δικαιωμάτων δωρεάν

3.2. Η λίστα των υπηρεσιών προσδιορίζεται αποκλειστικά από τον Ιδιοκτήτη Πνευματικών Δικαιωμάτων και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

3.2.1 Παροχή στον Χρήστη πληροφορίιών που δημοσιεύονται στον ιστότοπο

3.2.2 Παροχή στον Χρήστη της δυνατότητας να συμμετέχει σε διαγωνισμούς που διοργανώνει ο Ιδιοκτήτης Πνευματικών Δικαιωμάτων στον ιστότοπο

3.2.3 Παροχή στον Χρήστη της δυνατότητας να επικοινωνεί με άλλους χρήστες στον ιστότοπο

3.2.4 Παροχή στον Χρήστη της δυνατότητας να δημοσιεύει δικές του πληροφορίες στον ιστότοπο

3.3. Ο Ιδιοκτήτης Πνευματικών Δικαιωμάτων έχει το δικαίωμα να προσδιορίσει επιπρόσθετες προϋποθέσεις για την παροχή των υπηρεσιών, να αλλάξει τις προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών και να τροποποιήσει τη λίστα των υπηρεσιών οποιαδήποτε στιγμή. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται στον Χρήστη “ως έχουν”

4. Εγγραφή στον ιστότοπο

4.1 Η εγγραφή του Χρήστη στον ιστότοπο είναι δωρεάν

4.2 Οι τρόποι εγγραφής του Χρήστη στον ιστότοπο είναι οι εξής:

4.2.1 Ο Χρήστης συμπληρώνει τη φόρμα εγγραφής στον ιστότοπο διευκρινίζοντας την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δημιουργώντας τη δική του ταυτότητα και κωδικό πρόσβασης και πατώντας το κουμπί “Εγγραφή”. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, ο Χρήστης λαμβάνει ένα email με τον υπερσύνδεσμο (hyperlink) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έδωσε κατά την εγγραφή. Ο Χρήστης πρέπει να ακολουθήσει τον σύνδεσμο για να ολοκληρώσει την εγγραφή στον ιστότοπο. Η ταυτότητα και ο κωδικός πρόσβασης που δημιουργήθηκαν από τον Χρήστη είναι απαραίτητα για την εξουσιοδότηση στον ιστότοπο

4.2.2 Ο Χρήστης εγγράφεται μέσω λογαριασμού που διατηρεί σε τρίτους στο διαδίκτυο (μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Ο Χρήστης θα πρέπει να ακολουθήσει το σύνδεσμο στη σελίδα εγγραφής στον ιστότοπο που οδηγεί στους τρίτους στο διαδίκτυο και να συνδεθεί στο λογαριασμό του. Η λίστα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παρέχουν τη δυνατότητα εγγραφής στον ιστότοπο, ορίζεται από τον Ιδιοκτήτη Πνευματικών Δικαιωμάτων και δημοσιεύεται στη σελίδα Εγγραφής στον ιστότοπο

4.3. Εάν ο Χρήστης χάσει τον κωδικό πρόσβασης που δημιούργησε κατά την εγγραφή του στον ιστότοπο, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον Ιδιοκτήτη Πνευματικών Δικαιωμάτων και να δημιουργήσει ένα νέο κωδικό ακολουθώντας τις οδηγίες

4.4. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να ανοίξει μόνο ένα λογαριασμό στον ιστότοπο

4.5 Ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να εγγραφεί εκ μέρους άλλου προσώπου, όπως και να χρησιμοποιεί λογαριασμούς τρίτων στον ιστότοπο

4.6. Ο Χρήστης εγγυάται ότι έχει τη νομική δυνατότητα να συνάψει τη Συμφωνία

4.7 Ο Ιδιοκτήτης Πνευματικών Δικαιωμάτων έχει το δικαίωμα να ορίσει επιπρόσθετες απαιτήσεις για την εγγραφή στον ιστότοπο (συγκεκριμένα για την ταυτότητα και τον κωδικό πρόσβασης)

5. Χρήση του Ιστότοπου

5.1 Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ιστότοπου που παρέχονται από τον Ιδιοκτήτη Πνευματικών Δικαιωμάτων

5.2 Ο Χρήστης του ιστότοπου οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας, της Συμφωνίας Χρήσης και τους όρους και προϋποθέσεις που είναι δημοσιευμένες στο: https://legalbet.gr/oroi-kai-proupotheseis/.

5.3 Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να μεταφορτώσει (upload) μερικές πρόσθετες προσωπικές πληροφορίες στο Προσωπικό Προφίλ (ηλικία, επαγγελματική εμπειρία, ιστότοπο, λογαριασμούς σε άλλους ιστότοπους, διεύθυνση, τηλέφωνο, εικόνα για το προφίλ)

5.4 Ο Χρήστης, κατά τη Συμφωνία, δεν έχει το δικαίωμα:

5.4.1 Να μεταφορτώσει, να δημοσιεύσει, να διαδώσει, να δώσει πρόσβαση σε ή να χρησιμοποιήσει με άλλο τρόπο στο ιστότοπο:

 • πληροφορίες που περιέχουν απατηλή γλώσσα, άσεμνες και προσβλητικές εικόνες, παραστάσεις και εκφράσεις

 • πληροφορίες που περιέχουν εκκλήσεις για επιθέσεις ή βία, που υποκινούν σε εγκληματικές ενέργειες, που περιέχουν απειλές σε τρίτα πρόσωπα, που δυσφημίζουν τρίτα πρόσωπα ή περιέχουν μη αξιόπιστα στοιχεία για τρίτα πρόσωπα

 • χυδαίες ή άσεμνες πληροφορίες, πορνογραφικές πληροφορίες

 • πληροφορίες περιορισμένης πρόσβασης (κρατικά μυστικά, εμπορικά μυστικά ή οποιουδήποτε άλλου τύπου μυστικά, εμπιστευτικές πληροφορίες, πληροφορίες σχετικά με την ιδιωτική ζωή τρίτων προσώπων)

 • διαφημιστικές πληροφορίες που παραβιάζουν τις απαιτήσεις και τους κανονισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας

 • πληροφορίες για ναρκωτικά και ψυχοτροπικές ουσίες

 • πληροφορίες σχετικά με νομικά πρόσωπα που ενεργούν στην Ελλάδα κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις εταιρείες τυχερών παιχνιδιών (συμπεριλαμβανομένων των στοιχηματικών ιστοσελίδων) που δεν εφαρμόζουν τους νόμους περί τυχερών παιχνιδιών της Ελλάδας

 • πληροφορίες που προπαγανδίζουν τον πόλεμο, που προωθούν εθνικό, φυλετικό ή θρησκευτικό μίσος και διαμάχη ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαγορεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Σε τέτοια περίπτωση διάθεσης πληροφοριών, ο Χρήστης μπορεί να διωχθεί ποινικά

5.4.2 Να αποστείλει μαζικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε άλλους Χρήστες του ιστότοπου χωρίς την αποδοχή τους

5.4.3 Να χρησιμοποιεί παράνομα τα αποτελέσματα των πνευματικών ενεργειών του Ιδιοκτήτη Πνευματικών Δικαιωμάτων και τρίτων προσώπων

5.4.4 Να διαταράσσει τη λειτουργία του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης πρόσβασης σε κλειστά (μη δημόσια) τμήματα του ιστότοπου ή/και της διάδοσης κακόβουλου λογισμικού

5.4.5 Να ενεργεί με οποιοδήποτε τρόπο που θεωρείται ανεπιθύμητος για τη λειτουργία του ιστότοπου. Ο Ιδιοκτήτης Πνευματικών Δικαιωμάτων θεωρεί ανεπιθύμητες τις παρακάτω πράξεις:

- να ξεκινά και να συμμετέχει σε πολιτικές διαμάχες με άλλους χρήστες

-  να δημοσιεύει υπερβολικά αρνητικές πληροφορίες στον ιστότοπο

- να αδυνατεί να συμμορφωθεί με την εθιμοτυπία στην διαδικτυακή επικοινωνία και να δημοσιεύει σχόλια χωρίς ουσιαστικό και χρήσιμο περιεχόμενο

- να διαδίδει αβάσιμες κατηγορίες για τον Ιδιοκτήτη Πνευματικών Δικαιωμάτων και το προσωπικό του στον ιστότοπο ή σε άλλες πηγές στο διαδίκτυο

5.4.6 Να παραβιάζει τα δικαιώματα ή τα συμφέροντα τρίτων

5.4.7 Να παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα νομοθεσία

5.5 Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να παίρνει μέρος σε δημόσιους διαγωνισμούς που διοργανώνονται από τον Ιδιοκτήτη Πνευματικών Δικαιωμάτων στον ιστότοπο. Οι όροι και οι προϋποθέσεις των διαγωνισμών δημοσιεύονται στον ιστότοπο κατά την κρίση του Ιδιοκτήτη Πνευματικών Δικαιωμάτων

5.6 Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να αποδεχθεί την λήψη ενημερωτικής και διαφημιστικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική του διεύθυνση (αυτή που δόθηκε κατά την εγγραφή ή που υπάρχει στο Προσωπικό Προφίλ, τσεκάροντας το κουμπί). Έχει το δικαίωμα επίσης να αρνηθεί  τη λήψη αλληλογραφίας οποιαδήποτε στιγμή

5.7 Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει διαφημιστικές πληροφορίες στον ιστότοπο στο “Blog” του Προσωπικού του Προφίλ, δεδομένου ότι οι πληροφορίες αυτές συμμορφώνονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Είναι χρήσιμες ή/και ενδιαφέρουσες για τους άλλους χρήστες του ιστότοπου

 • Δεν θεωρούνται προσβλητικές ή ενοχλητικές από τους άλλους χρήστες του ιστότοπου

 • Είναι αξιόπιστες

 • Συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα με τους κανονισμούς που απαγορεύουν τη διαφήμιση στοιχηματικών παιχνιδιών που βασίζονται στο ρίσκο καθώς και τη δημιουργία εντυπώσεων πως συμμετοχή σε τέτοια παιχνίδια μπορεί να αποτελέσει πηγή εισοδημάτων

5.8 Ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να στέλνει διαφημιστικό υλικό στους υπόλοιπους χρήστες του ιστότοπου μέσω προσωπικών μηνυμάτων από το Προσωπικό του Προφίλ

5.9 Σε περίπτωση που ο Χρήστης παραβιάσει τη Συμφωνία Χρήσης ή/και την ισχύουσα νομοθεσία ή ακόμα και αν το κράτος έχει νομικές απαιτήσεις, ο Ιδιοκτήτης Πνευματικών Δικαιωμάτων έχει το δικαίωμα:

- Να διαγράψει ή να αποκλείσει τον λογαριασμό του Χρήστη και το Προσωπικό του Προφίλ

- Να διαγράψει ή/και να αποπροσωποιήσει όλες τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί από τον Χρήστη στον ιστότοπο

- Να απαγορεύσει στον Χρήστη τη δημοσίευση πληροφοριών στον ιστότοπο

Ο Ιδιοκτήτης Πνευματικών Δικαιωμάτων έχει το δικαίωμα να κάνει τα παραπάνω χωρίς να εξηγήσει τους λόγους ή να ενημερώσει τον Χρήστη

6. Ιδιωτικότητα - Απόρρητα

6.1 Με την εγγραφή του στον ιστότοπο, ο Χρήστης παρέχει στον Ιδιοκτήτη Πνευματικών Δικαιωμάτων, προσωπικές πληροφορίες που ορίζονται στη Συμφωνία Χρήσης (απαραίτητες για την ολοκλήρωση της εγγραφής, τη δημιουργία λογαριασμού και την πρόσβαση στο Προσωπικό Προφίλ)

6.2 Για να επικοινωνεί με άλλους χρήστες του ιστότοπου και για να δημοσιεύει πληροφορίες στον ιστότοπο, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα και την ευχέρεια να δημοσιεύσει τις προσωπικές του πληροφορίες με τη συμπλήρωση τους στο Προσωπικό του Προφίλ (μετατρέποντας τες σε δημόσιες, επιλέγοντας τα αντίστοιχα κουμπιά). Εάν δεν επιθυμεί οι πληροφορίες αυτές να είναι δημόσιες, δεν θα πρέπει να ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία

6.3. Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών πληροφοριών του Χρήστη γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

6.4 Ο Ιδιοκτήτης Πνευματικών Δικαιωμάτων οφείλει να τηρεί το απόρρητο των προσωπικών στοιχείων που δίνονται από τον Χρήστη κατά την εγγραφή ή κατά τη δημιουργία Προσωπικού Προφίλ (χωρίς να έχει ο Χρήστης επιλέξει αυτά να είναι δημόσια)

6.5 Ο Χρήστης πρέπει να διατηρεί το απόρρητο του κωδικού πρόσβασης που δημιούργησε κατά την εγγραφή του στον ιστότοπο

7. Ηλεκτρονική Υπογραφή

7.1 Η ηλεκτρονική υπογραφή επιβεβαιώνει τη δημιουργία κωδικού από ένα πρόσωπο. Οι ενέργειες του Χρήστη με τη χρήση της ταυτότητας και του κωδικού πρόσβασης στο λογαριασμό  ή και με τη χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης επιβεβαιώνουν την απλή ηλεκτρονική υπογραφή του

7.2 Ηλεκτρονικά μηνύματα, αρχεία και πληροφορίες που φέρουν την ηλεκτρονική υπογραφή θεωρούνται ισότιμα με έντυπα αρχεία που φέρουν κανονική υπογραφή

7.3 Ο Χρήστης οφείλει να διατηρεί το απόρρητο της ηλεκτρονικής του υπογραφής (να μην αποκαλύπτει την ταυτότητα, τον κωδικό πρόσβασης και να μην επιτρέπει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο σε τρίτους). Είναι απόλυτα υπεύθυνος για την προστασία της ηλεκτρονικής του υπογραφής

7.4 Ο Χρήστης οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον Ιδιοκτήτη Πνευματικών Δικαιωμάτων για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον λογαριασμό του, την απώλεια της ταυτότητας και του κωδικού πρόσβασης ή και τη διάθεση αυτών σε τρίτους. Ο Ιδιοκτήτης Πνευματικών Δικαιωμάτων έχει το δικαίωμα να διεξάγει έρευνα και να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες από τον Χρήστη ώστε να επιτρέψει την ανάκτηση των κωδικών λογαριασμού

8. Πνευματική Ιδιοκτησία

8.1 Τα περιεχόμενα του ιστότοπου (ο σχεδιασμός, τα κείμενα, οι εικόνες, το λογισμικό, οι βάσεις δεδομένων κτλ) ανήκουν αποκλειστικά στον Ιδιοκτήτη Πνευματικών Δικαιωμάτων  

8.2 Κανένα αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς γραπτή άδεια ή εξουσιοδότηση. Το ίδιο ισχύει και για τα περιεχόμενα που δημοσιεύονται είτε από τον Ιδιοκτήτη Πνευματικών Δικαιωμάτων είτε από τους χρήστες. Η εμφάνιση περιεχομένου σε προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο δε θεωρείται παράνομη

8.3 Ο Χρήστης έχει το μη-αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιεί το λογισμικό του ιστότοπου, δεδομένου ότι ούτε ο Χρήστης ούτε τρίτα άτομα με τη βοήθεια του θα αντιγράψει ή θα αλλάξει το λογισμικό, θα δημιουργήσει προγράμματα από το λογισμικό, θα εισβάλει στο λογισμικό για να αποκτήσει κωδικό, θα πουλήσει ή ενοικιάσει δικαιώματα που αφορούν το λογισμικό σε τρίτους, θα μετατρέψει υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένης και της παράνομης πρόσβασης στις υπηρεσίες)

8.4 Σε περίπτωση που υπάρξει παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστότοπο, ο δικαιοπάροχος θα πρέπει να στείλει στον Ιδιοκτήτη Πνευματικών Δικαιωμάτων μια ενημέρωση στην ηλεκτρονική του διεύθυνση

8.5 Εάν ο Ιδιοκτήτης Πνευματικών Δικαιωμάτων έχει αποδείξεις ότι έχει παραβιαστεί η πνευματική του ιδιοκτησία ή έχει δημοσιευθεί παράνομα, τότε έχει το δικαίωμα να αποστείλει μια ενημέρωση με τις αποδείξεις χωρίς να τις διαγράψει

8.6 Ο Χρήστης παρέχει στον Ιδιοκτήτη Πνευματικών Δικαιωμάτων δωρεάν μη-αποκλειστική άδεια να χρησιμοποιεί όλα τα περιεχόμενα που μεταφορτώνει και που περιέχουν πληροφορίες ή και αντικείμενα πνευματικής ιδιοκτησίας καθόλη τη διάρκεια που βρίσκονται στον ιστότοπο. Αυτή η άδεια δίνει στον Ιδιοκτήτη Πνευματικών Δικαιωμάτων το δικαίωμα να αναπαράγει την πνευματική ιδιοκτησία (να δημιουργεί ένα ή περισσότερα αντίγραφα σε οποιαδήποτε μορφή είτε από ένα ή περισσότερα αντίγραφα ενός δισδιάστατου προϊόντος σε τρισδιάστατη μορφή, είτε από ένα ή περισσότερα αντίγραφα τρισδιάστατου προϊόντος σε δισδιάστατη μορφή). Η άδεια αυτή, επιπλέον δίνει το δικαίωμα στον Ιδιοκτήτη Πνευματικών Δικαιωμάτων να καταγράφει και να σώζει το αντικείμενο σε ηλεκτρονική συσκευή ακόμα και στη μνήμη του υπολογιστή στον διακομιστή

9. Περιορισμός της Ευθύνης

9.1 Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος να αναγνωρίζει και να συμφωνεί με τη χρήση των υπηρεσιών του Ιδιοκτήτη Πνευματικών Δικαιωμάτων σύμφωνα με τη Συμφωνία Χρήσης  “ως έχουν” και “κατά διαθεσιμότητα”. Αυτό σημαίνει πως ο Ιδιοκτήτης Πνευματικών Δικαιωμάτων δεν ισχυρίζεται και δεν εγγυάται ότι:

 • Οι υπηρεσίες θα πληρούν τις απαιτήσεις του Χρήστη

 • Οι υπηρεσίες θα παρέχονται συνεχώς, έγκαιρα, με ασφάλεια και χωρίς σφάλματα

 • Οι πληροφορίες που θα λαμβάνει ο Χρήστης από τις υπηρεσίες θα είναι ακριβείς και αξιόπιστες

 • Σφάλματα ή δυσλειτουργία του λογισμικού του ιστότοπου θα διορθώνονται στο χρόνο που αναμένεται από το Χρήστη

9.2 Ο Χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι οι υπηρεσίες του ιστότοπου παρέχονται “ως έχουν” και ότι ο Ιδιοκτήτης Πνευματικών Δικαιωμάτων δεν είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε καθυστερήσεις, σφάλματα, εσφαλμένη ή μη έγκαιρη παροχή, μετακίνηση ή προστασία προσωπικών και μη πληροφοριών του Χρήστη

9.3 Ο Χρήστης θα πρέπει να δημιουργήσει αντίγραφο του περιεχομένου που μεταφορτώνει στον ιστότοπο, καθώς ο Ιδιοκτήτης Πνευματικών Δικαιωμάτων δε φέρει την ευθύνη σε περίπτωση απώλειας περιεχομένου που έχει δημοσιευθεί από τον Χρήστη

9.4 Ο Χρήστης συμφωνεί πως ο ιστότοπος πληροί τις απαιτήσεις του κατά την αποδοχή της Συμφωνίας Χρήσης και πως ο ιστότοπος θα πληροί τις απαιτήσεις από εδώ και στο εξής

9.5 Οι σελίδες του ιστότοπου μπορεί να περιέχουν συνδέσμους σε άλλες πηγές στο διαδίκτυο. Ο Χρήστης συμφωνεί πως ο Ιδιοκτήτης Πνευματικών Δικαιωμάτων δεν είναι υπεύθυνος για τις διαθέσιμες πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτές και για οποιεσδήποτε συνέπειες χρήσης αυτών

9.6 Σε καμία περίπτωση ο Ιδιοκτήτης Πνευματικών Δικαιωμάτων και οι εκπρόσωποι του δεν είναι υπεύθυνος απέναντι στο Χρήστη ή σε τρίτους για οποιαδήποτε περιστασιακή, περιστατική, ακούσια βλάβη, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κέρδους, στοιχείων και της βλάβης της τιμής, φήμης και επιχειρηματικής αξιοπρέπειας που προέρχεται από την παραβίαση της Συμφωνίας Χρήστης από τους χρήστες

9.7 Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη του Ιδιοκτήτη Πνευματικών Δικαιωμάτων περιορίζεται σε 140 ευρώ και μπορεί να αναζητηθεί από τον Ιδιοκτήτη Πνευματικών Δικαιωμάτων μόνο σε περίπτωση που η ενοχή του αποδειχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το ακριβές ποσό της αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό που έχει εγγραφεί στη δεδομένη ρήτρα. Ωστόσο, ο Χρήστης πρέπει να έχει αποδεικτικά έγγραφα για το ποσό αυτό

10. Όροι της Συμφωνίας

10.1 Η Συμφωνία Χρήσης ισχύει από τη στιγμή που δημοσιεύεται στον ιστότοπο και παραμένει έγκυρη χωρίς χρονικούς περιορισμούς

10.2 Ο Ιδιοκτήτης Πνευματικών Δικαιωμάτων έχει το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους της Συμφωνίας μονομερώς χωρίς να ενημερώσει τον Χρήστη. Οι αλλαγές ισχύουν από τη στιγμή που η νέα έκδοση της Συμφωνίας δημοσιεύεται στον ιστότοπο

10.3 Ο Ιδιοκτήτης Πνευματικών Δικαιωμάτων έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη Συμφωνία μονομερώς οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να ενημερώσει τον Χρήστη

10.4 Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη Συμφωνία μονομερώς με την αποστολή ενημερωτικού σημειώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιδιοκτήτη Πνευματικών Δικαιωμάτων

10.5 Με την ακύρωση της Συμφωνίας, ο Ιδιοκτήτης Πνευματικών Δικαιωμάτων διαγράφει τον λογαριασμό και το Προσωπικό Προφίλ του Χρήστη και τα προσωπικά του στοιχεία

11. Συμπληρωματικές Ρήτρες

11.1 Η ισχύουσα νομοθεσία διέπει τις σχέσεις μεταξύ των μερών της Συμφωνίας. Αλλοδαποί Χρήστες θα πρέπει να μεταφράζουν τη Συμφωνία στη γλώσσα τους και με δικά τους έξοδα. Σε κάθε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ αρχικού και μεταφρασμένων κειμένων, το αρχικό κείμενο υπερισχύει και θα χρησιμοποιηθεί για τυχόν αμφιβολίες ερμηνειών

11.2 Σε περίπτωση διαφωνίας ή διαμάχης ως προς τη Συμφωνία Χρήσης, τα μέρη θα πρέπει να προσπαθούν να την επιλύσουν με διαπραγματεύσεις προδικαστικά. Ο Ιδιοκτήτης Πνευματικών Δικαιωμάτων οφείλει να απαντήσει σε παράπονο του Χρήστη εντός τριάντα (30) ημερών και δέχεται μόνο γραπτά παράπονα. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων, τα μέρη θα πρέπει να ακολουθήσουν τις διαδικασίες της ισχύουσας νομοθεσίας για την επίλυση της διαφωνίας

11.3 Η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία καταναλωτών δεν εφαρμόζεται στις σχέσεις μεταξύ Ιδιοκτήτη Πνευματικών Δικαιωμάτων και Χρήστη, καθώς οι υπηρεσίες στο πλαίσιο της Συμφωνίας Χρήσης είναι δωρεάν

11.4  Εάν μία ή περισσότερες ρήτρες της Συμφωνίας θεωρούνται άκυρες, οι υπόλοιπες ρήτρες παραμένουν έγκυρες

11.5 Το Παράρτημα Νο1 “Πολιτική Ιδιωτικότητας” και οι Όροι και Προϋποθέσεις είναι αναπόσπαστα τμήματα της Συμφωνίας Χρήσης

Ιδιοκτήτης Πνευματικών Δικαιωμάτων

Legalbet SIA

Διεύθυνση: Λετονία, Bukultu iela 11, Ρίγα, LV-1005

Reģ. Nr. 40203059170

e-mail: info@legalbet.gr

Copy the token