Συμβουλή: Πληκτρολογήστε «@» πριν από το όνομα χρήστη για να βρείτε το χρήστη
Ακύρωση
ΕιδικόςΚέρδος / ROI

Top 10

Ειδικοί και tipsters Σύνολο στοιχημάτων/ / / ROI, % Κέρδος
Easter Antxon
23/ 13/ 0/ 10 17.7 +408 €
Kawhi2
3/ 3/ 0/ 0 87.0 +261 €
Pavel Kirichenko
2/ 1/ 0/ 1 -6.5 -13 €
Milan
12/ 5/ 0/ 7 -16.3 -196 €
Borja Pardo
18/ 6/ 0/ 12 -17.8 -321 €
Alex Rodriguez
7/ 2/ 0/ 5 -47.9 -335 €
Easter Antxon
13/ 0/ 10
+408 €
17.7%
Kawhi2
3/ 0/ 0
+261 €
87.0%
-13 €
-6.5%
Milan
5/ 0/ 7
-196 €
-16.3%
Borja Pardo
6/ 0/ 12
-321 €
-17.8%
-335 €
-47.9%
Ειδικοί και tipsters Σύνολο στοιχημάτων/ / / ROI, % Κέρδος
Easter Antxon
23/ 13/ 0/ 10 17.7 +408 €
Kawhi2
3/ 3/ 0/ 0 87.0 +261 €
Pavel Kirichenko
2/ 1/ 0/ 1 -6.5 -13 €
Milan
12/ 5/ 0/ 7 -16.3 -196 €
Borja Pardo
18/ 6/ 0/ 12 -17.8 -321 €
Alex Rodriguez
7/ 2/ 0/ 5 -47.9 -335 €
Easter Antxon
13/ 0/ 10
+408 €
17.7%
Kawhi2
3/ 0/ 0
+261 €
87.0%
-13 €
-6.5%
Milan
5/ 0/ 7
-196 €
-16.3%
Borja Pardo
6/ 0/ 12
-321 €
-17.8%
-335 €
-47.9%

Στατιστικά ειδικών

Ειδικός Σύνολο στοιχημάτων/ / / ROI, % Κέρδος
Borja Pardo
18/ 6/ 0/ 12 -17.8 -321 €
Borja Pardo
6/ 0/ 12
-321 €
-17.8%

Στατιστικά tipsters

Tipster Σύνολο στοιχημάτων/ / / ROI, % Κέρδος
Easter Antxon
23/ 13/ 0/ 10 17.7 +408 €
Kawhi2
3/ 3/ 0/ 0 87.0 +261 €
Pavel Kirichenko
2/ 1/ 0/ 1 -6.5 -13 €
Milan
12/ 5/ 0/ 7 -16.3 -196 €
Alex Rodriguez
7/ 2/ 0/ 5 -47.9 -335 €
Easter Antxon
13/ 0/ 10
+408 €
17.7%
Kawhi2
3/ 0/ 0
+261 €
87.0%
-13 €
-6.5%
Milan
5/ 0/ 7
-196 €
-16.3%
-335 €
-47.9%
100/ποντάρισμα