Συμβουλή: Πληκτρολογήστε «@» πριν από το όνομα χρήστη για να βρείτε το χρήστη
Ακύρωση
ΕιδικόςΚέρδος / ROI

Top 10

Ειδικοί και tipsters Σύνολο στοιχημάτων/ / / ROI, % Κέρδος
Antxon Pascual
21/ 11/ 1/ 9 21.3 +447 €
Borja Pardo
15/ 9/ 0/ 6 25.0 +375 €
Pavel Kirichenko
2/ 1/ 0/ 0 70.0 +70 €
Kawhi2
2/ 1/ 0/ 1 -7.0 -14 €
Pavel Borovko
2/ 1/ 0/ 1 -15.0 -30 €
Alex Rodriguez
4/ 1/ 0/ 3 -41.3 -165 €
Vladislav Baturin
4/ 1/ 0/ 3 -55.0 -220 €
Milan
5/ 0/ 0/ 5 -100.0 -500 €
Valerij Nepomnyashij
12/ 0/ 0/ 11 -100.0 -1 100 €
+447 €
21.3%
+375 €
25.0%
+70 €
70.0%
Kawhi2
1/ 0/ 1
-14 €
-7.0%
-30 €
-15.0%
-165 €
-41.3%
-220 €
-55.0%
Milan
0/ 0/ 5
-500 €
-100.0%
-1 100 €
-100.0%
Ειδικοί και tipsters Σύνολο στοιχημάτων/ / / ROI, % Κέρδος
Antxon Pascual
21/ 11/ 1/ 9 21.3 +447 €
Borja Pardo
15/ 9/ 0/ 6 25.0 +375 €
Pavel Kirichenko
2/ 1/ 0/ 0 70.0 +70 €
Kawhi2
2/ 1/ 0/ 1 -7.0 -14 €
Pavel Borovko
2/ 1/ 0/ 1 -15.0 -30 €
Alex Rodriguez
4/ 1/ 0/ 3 -41.3 -165 €
Vladislav Baturin
4/ 1/ 0/ 3 -55.0 -220 €
Milan
5/ 0/ 0/ 5 -100.0 -500 €
Valerij Nepomnyashij
12/ 0/ 0/ 11 -100.0 -1 100 €
+447 €
21.3%
+375 €
25.0%
+70 €
70.0%
Kawhi2
1/ 0/ 1
-14 €
-7.0%
-30 €
-15.0%
-165 €
-41.3%
-220 €
-55.0%
Milan
0/ 0/ 5
-500 €
-100.0%
-1 100 €
-100.0%

Στατιστικά ειδικών

Ειδικός Σύνολο στοιχημάτων/ / / ROI, % Κέρδος
Borja Pardo
15/ 9/ 0/ 6 25.0 +375 €
Vladislav Baturin
4/ 1/ 0/ 3 -55.0 -220 €
Valerij Nepomnyashij
12/ 0/ 0/ 11 -100.0 -1 100 €
+375 €
25.0%
-220 €
-55.0%
-1 100 €
-100.0%

Στατιστικά tipsters

Tipster Σύνολο στοιχημάτων/ / / ROI, % Κέρδος
Antxon Pascual
21/ 11/ 1/ 9 21.3 +447 €
Pavel Kirichenko
2/ 1/ 0/ 0 70.0 +70 €
Kawhi2
2/ 1/ 0/ 1 -7.0 -14 €
Pavel Borovko
2/ 1/ 0/ 1 -15.0 -30 €
Alex Rodriguez
4/ 1/ 0/ 3 -41.3 -165 €
Milan
5/ 0/ 0/ 5 -100.0 -500 €
+447 €
21.3%
+70 €
70.0%
Kawhi2
1/ 0/ 1
-14 €
-7.0%
-30 €
-15.0%
-165 €
-41.3%
Milan
0/ 0/ 5
-500 €
-100.0%
100/ποντάρισμα