Συμβουλή: Πληκτρολογήστε «@» πριν από το όνομα χρήστη για να βρείτε το χρήστη
Ακύρωση
ΕιδικόςΚέρδος / ROI

Top 10

Ειδικοί και tipsters Σύνολο στοιχημάτων/ / / ROI, % Κέρδος
Borja Pardo
13/ 8/ 0/ 5 19.6 +255 €
Pavel Borovko
1/ 1/ 0/ 0 71.0 +71 €
Milan
1/ 1/ 0/ 0 57.0 +57 €
Antxon Pascual
29/ 13/ 3/ 13 0.9 +26 €
Kawhi2
2/ 1/ 0/ 1 -7.0 -14 €
Vladislav Baturin
2/ 1/ 0/ 1 -8.5 -17 €
Pavel Kirichenko
2/ 1/ 0/ 1 -10.0 -20 €
Alex Rodriguez
5/ 1/ 1/ 3 -42.8 -214 €
Dude
44/ 21/ 0/ 23 -8.8 -386 €
+255 €
19.6%
+71 €
71.0%
Milan
1/ 0/ 0
+57 €
57.0%
+26 €
0.9%
Kawhi2
1/ 0/ 1
-14 €
-7.0%
-17 €
-8.5%
-20 €
-10.0%
-214 €
-42.8%
Dude
2
21/ 0/ 23
-386 €
-8.8%
Ειδικοί και tipsters Σύνολο στοιχημάτων/ / / ROI, % Κέρδος
Borja Pardo
13/ 8/ 0/ 5 19.6 +255 €
Pavel Borovko
1/ 1/ 0/ 0 71.0 +71 €
Milan
1/ 1/ 0/ 0 57.0 +57 €
Antxon Pascual
29/ 13/ 3/ 13 0.9 +26 €
Kawhi2
2/ 1/ 0/ 1 -7.0 -14 €
Vladislav Baturin
2/ 1/ 0/ 1 -8.5 -17 €
Pavel Kirichenko
2/ 1/ 0/ 1 -10.0 -20 €
Alex Rodriguez
5/ 1/ 1/ 3 -42.8 -214 €
Dude
44/ 21/ 0/ 23 -8.8 -386 €
+255 €
19.6%
+71 €
71.0%
Milan
1/ 0/ 0
+57 €
57.0%
+26 €
0.9%
Kawhi2
1/ 0/ 1
-14 €
-7.0%
-17 €
-8.5%
-20 €
-10.0%
-214 €
-42.8%
Dude
2
21/ 0/ 23
-386 €
-8.8%

Στατιστικά ειδικών

Ειδικός Σύνολο στοιχημάτων/ / / ROI, % Κέρδος
Borja Pardo
13/ 8/ 0/ 5 19.6 +255 €
Vladislav Baturin
2/ 1/ 0/ 1 -8.5 -17 €
+255 €
19.6%
-17 €
-8.5%

Στατιστικά tipsters

Tipster Σύνολο στοιχημάτων/ / / ROI, % Κέρδος
Pavel Borovko
1/ 1/ 0/ 0 71.0 +71 €
Milan
1/ 1/ 0/ 0 57.0 +57 €
Antxon Pascual
29/ 13/ 3/ 13 0.9 +26 €
Kawhi2
2/ 1/ 0/ 1 -7.0 -14 €
Pavel Kirichenko
2/ 1/ 0/ 1 -10.0 -20 €
Alex Rodriguez
5/ 1/ 1/ 3 -42.8 -214 €
Dude
44/ 21/ 0/ 23 -8.8 -386 €
+71 €
71.0%
Milan
1/ 0/ 0
+57 €
57.0%
+26 €
0.9%
Kawhi2
1/ 0/ 1
-14 €
-7.0%
-20 €
-10.0%
-214 €
-42.8%
Dude
2
21/ 0/ 23
-386 €
-8.8%
100/ποντάρισμα