Συμβουλή: Πληκτρολογήστε «@» πριν από το όνομα χρήστη για να βρείτε το χρήστη
Ακύρωση
Νομική Προειδοποίηση

Πολιτική Ιδιωτικότητας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Για τις περισσότερες υπηρεσίες της Legalbet.grδεν απαιτείται η εισαγωγή προσωπικών δεδομένων. Όμως για τη σωστή λειτουργία μερικών υπηρεσιών απαιτούνται τα παρακάτω: έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης και αποθήκευση της ΙΡ διεύθυνσης του χρήστη, που χρησιμοποιείται για αναγνώριση εάν χρειαστεί. Επιπλέον, δεδομένου του είδους των υπηρεσιών που παρέχονται, ένας χρήστης -προαιρετικά – μπορεί να δημοσιεύσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία και οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο στα οποία θα έχουν πρόσβαση άλλοι χρήστες. 


Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του, καθώς και για όλες τις ενέργειες, μηνύματα, δηλώσεις, επικοινωνίες ή και συνδέσεις που δίνονται ή αποστέλλονται από το λογαριασμό του. 


ΗLegalbet.grδε θα φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τα στοιχεία που παρέχονται από τους χρήστες και για καμία ενέργεια ή απαίτηση κατά αυτής, για το περιεχόμενο και τα στοιχεία που παρέχονται, καθώς δεν έχει τον τρόπο να εξασφαλίσει την ταυτότητα των χρηστών της ή την ακρίβεια και ειλικρίνεια των πληροφοριών. 


Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ΕU2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 27 Απριλίου 2016 για την προστασία φυσικών προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και ελεύθερη διακίνηση αυτών, καθώς και σύμφωνα με την κατάργηση της Διάταξης 95/46 / ECκαι των συμπληρωματικών κανονισμών, οι χρήστες ενημερώνονται για την αυτόματη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία των υπηρεσιών. Με την αποδοχή αυτής της νομικής προειδοποίησης, ο χρήστης εκφράζει τη συγκατάθεση του στην επεξεργασία και μεταφορά προσωπικών στοιχείων και στην αποστολή εμπορικών μηνυμάτων. 


Ο κάτοχος των στοιχείων και δεδομένων μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα που του αναγνωρίζεται στους κανονισμούς για την προστασία δεδομένων, και συγκεκριμένα την πρόσβαση, διόρθωση ή ακύρωση των δεδομένων και να ανακαλέσει τη συγκατάθεση του στη μεταφορά των στοιχείων με τους όρους που αναφέρονται παραπάνω. Για να εξασκήσει αυτό το δικαίωμα, ο χρήστης πρέπει να αποστείλει ένα emailστο: support@legalbet.gr


Προειδοποιούμε όμως πως το περιεχόμενο που παρέχεται από τους ίδιους τους χρήστες εθελοντικά και το οποίο δεν περιέχει προσωπικά δεδομένα, μπορεί να διατηρηθεί για τη σωστή λειτουργία των υπηρεσιών